Heko – Kim jesteśmy?

Firma HEKO z Poznania została założona w 1997 roku przez mgr inż. Halinę Karmolińską – Słotkowską, która jest właścicielem i głównym projektantem biura. Firma działa w oparciu o doświadczenie inżynierów z wieloletnią praktyką oraz młodą kadrę inżynierską.

Czym się zajmujemy?

Od początku swego istnienia HEKO z Poznania zajmuje się doradztwem i projektowaniem na wszystkich etapach powstawania inwestycji związanej z gospodarką odpadami – począwszy od oceny lokalizacji, przez badania geologiczne, hydrogeologiczne, raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, prace koncepcyjne, projekty pełnobranżowe, wielobranżową dokumentację budowlaną i wykonawczą.

Ponadto w ramach działalności firmy Heko z Poznania opracowujemy studia wykonalności, programy ochrony środowiska (projektowanie wiatraków i turbin) i plany gospodarki odpadami, programy usuwania azbestu, operaty wodno – prawne, opinie techniczne oraz wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego, a także świadczymy kompleksowe usługi w zakresie obsługi podmiotów pod względem wymagań i dokumentacji środowiskowych jak również wymagań bhp.

 

Kompoz – Kim jesteśmy?

Firma Kompoz, jako spółka córka firmy Heko, istniejącej od 1997 roku, jako przedsiębiorstwo inżynieryjne, dysponujące własnym działem projektowym, technologicznym i wykonawczym oferuje realizację kompostowni KOMPOZ, zarówno w zakresie tylko dostawy i montażu instalacji kompostowania, jak również w systemie „pod klucz” – od koncepcji, poprzez projekt, budowę, rozruchy, aż do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji na użytkowanie kompostowni.

Czym się zajmujemy?

Realizacja przez firmę Kompoz gwarantuje naszym klientom szybki i skuteczny serwis na terenie całego kraju, możliwość bezpłatnych konsultacji z naszymi technologami, projektantami, czy instalatorami oraz stałą obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną. Przy realizacji naszych instalacji korzystamy z krajowych dostawców, producentów i usługodawców, a proponowana technologia jest prawdziwie polską technologią, a oprócz tego jest to technologia konkurencyjna cenowo w stosunku do zarówno technologii zagranicznych, jak i polskich.

Życzymy sobie, jak i naszym obecnym i przyszłym klientom owocnej współpracy w dowolnym etapie realizacji kompostowni.