Działalność firmy HEKO rozpoczęła się w marcu 1997 r. Od samego początku firma zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, a w szczególności wyspecjalizowała się w gospodarce odpadami.

Pierwsze kroki firmy

Na początku lat dziewięćdziesiątych właścicielka firmy zajmowała się szeroko pojętą ochroną środowiska pracując na stanowisku dyrektora, głównego technologa i projektanta w znanych na rynku polskim firmach, takich jak ?ABRYS? Sp. z o.o. z Poznania, a potem ?ARKA KONSORCJUM? S. A. z Poznania, które poza działalnością projektową związaną są także z gospodarką odpadami.

Firmy te ?prowadziły także szeroko rozumianą działalność sympozjalną, co pozwoliło, poprzez branie udziału w organizacji sympozjów, poznawać mi najwybitniejszych specjalistów polskich i zagranicznych. Poza tym wiedza na temat gospodarki odpadami dodatkowo była czerpana za granicą poprzez uczestniczenie w projektach międzynarodowych, zapoznawanie się z osiągnięciami innych państw, głównie Europy zachodniej. Dzięki nabytej w ten sposób wiedzy narodziła się koncepcja otwarcia własnej firmy, której celem jest nieustanne obserwowanie najnowocześniejszych światowych technologii, a w konsekwencji ich wdrażanie w realizowanych przez firmę projektach na terenie całej Polski, czego dowodem są bardzo duże referencje, jedne z największych w Polsce jeśli chodzi o zagadnienia związane z gospodarką odpadami.?

Firma HEKO przygotowuje niżej wymienione opracowania :

  •    ?Projekty zakładów unieszkodliwiania odpadów, w skład których wchodzą: sortownie odpadów, kompostownie odpadów, składowiska odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą?,
  •    ?Projekty budowy nowych składowisk odpadów?,
  •    ?Projekty rekultywacji wysypisk?,
  •    ?Plany gospodarki odpadami dla gmin i powiatów?,
  •    ?Programy gospodarki odpadami poprodukcyjnymi powstającymi na terenie zakładów?, wraz z opracowaniem kart odpadów i wnioskiem o wydanie zgody na wytwarzanie, tymczasowe gromadzenie odpadów na terenie zakładu, ewentualnie na transport odpadów? ,
  •    ?Raporty o oddziaływaniu na środowisko? dla każdej inwestycji,
  •    ?Naliczanie opłat środowiskowych?,
  •    ?Operaty wodno- prawne?.