Heko – Kim jesteśmy?

Firma HEKO z Poznania została założona w 1997 roku przez mgr inż. Halinę Karmolińską ? Słotkowską, która jest właścicielem i głównym projektantem biura. Firma działa w oparciu o doświadczenie inżynierów z wieloletnią praktyką oraz młodą kadrę inżynierską.

Czym się zajmujemy?

Od początku swego istnienia HEKO z Poznania zajmuje się doradztwem i projektowaniem na wszystkich etapach powstawania inwestycji związanej z gospodarką odpadami ? począwszy od oceny lokalizacji, przez badania geologiczne, hydrogeologiczne, raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, prace koncepcyjne, projekty pełnobranżowe, wielobranżową dokumentację budowlaną i wykonawczą.

Ponadto w ramach działalności firmy Heko z Poznania opracowujemy studia wykonalności, programy ochrony środowiska (projektowanie wiatraków i turbin) i plany gospodarki odpadami, programy usuwania azbestu, operaty wodno ? prawne, opinie techniczne oraz wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego, a także świadczymy kompleksowe usługi w zakresie obsługi podmiotów pod względem wymagań i dokumentacji środowiskowych jak również wymagań bhp.