ue_efrr
W 2016 roku spółka KOMPOZ otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:

„Innowacyjny proces kompostowania o obniżonej uciążliwości środowiskowej oraz urządzenia do poprawy skuteczności dezodoryzacji powietrza poprocesowego za pomocą biofiltra zintegrowanego z płuczką, oraz urządzenia do podczyszczania odcieków.”

Rozpoznanie rynku

 1. Zakup słuz?a?cego do opracowania kodo?w steruja?cych biofiltrem
  • zakup słuz?a?cego do opracowania kodo?w steruja?cych biofiltrem.docx
  • odpowiedz.docx
 2. Zakup oprogramowania
  • zakup oprogramowania.docx
  • odpowiedz.docx
 3. Zakup wyposażenia i urządzeń biurowych
  • zakup urządzeń.docx
  • odpowiedź.docx
 4. Płytki i gipsowanie
  • płytki i gipsowanie.docx
  • odpowiedź.docx
 5. Zakup wyposażenia i urządzeń
  • zakup sprzętu i urządzeń.docx
  • odpowiedź.docx

Zapytania ofertowe

  • Zapytanie ofertowe – AKPiA.doc
  • Umowa projekt dofinansowanie – AKPiA.doc
  • Formularz oferty – zała?cznik nr 1 do zapytania o cenę.doc
  • Umowa o zachowaniu poufności – załacznik nr 2 do zapytania o cene – AKPiA.doc
  • Zapytanie ofertowe – AutoCad i Office.doc
  • Umowa projekt dofinansowanie – AutoCad i Office.doc
  • Formularz oferty – zała?cznik nr 1 do zapytania o cene?.doc
  • Umowa o zachowaniu poufnos?ci – załacznik nr 2 do zapytania o cenę -AutoCad i Office.doc
  • Zapytanie ofertowe – komputery i inne.doc
  • Umowa projekt dofinansowanie – komputery i inne.doc
  • Formularz oferty – zała?cznik nr 1 do zapytania o cene?.doc
  • Umowa o zachowaniu poufnos?ci – załacznik nr 2 do zapytania o cene? – komputery i inne.doc
  • Zapytanie ofertowe -płytki i gipsowanie.doc
  • Umowa projekt dofinansowanie – płytki i gipsowanie.doc
  • Formularz oferty – zała?cznik nr 1 do zapytania o cene?.doc
  • Umowa o zachowaniu poufnos?ci – załacznik nr 2 do zapytania o cene? – płytki i gipsowanie.doc
  • Zapytanie ofertowe – Sprze?t i urza?dzenia.doc
  • Umowa projekt dofinansowanie – Sprze?t i urza?dzenia.doc
  • Formularz oferty – zała?cznik nr 1 do zapytania o cene?.doc
  • Umowa o zachowaniu poufnos?ci – załacznik nr 2 do zapytania o cene? – Sprze?t i urza?zenia.doc